05/12/2017

Casa meva és casa vostra. Un millor marc regulatori pel home sharing.

Per Catalans Lliures

Panell amb la participació de Marc Realp (Director General de l’Autoritat Catalana de la Competència), Àngel Mesado (Responsable d’Afers Públics d’Airbnb per a Espanya i Portugal), Sara Rodríguez (Responsable d’Afers Públics de la Asociación Española de la Economía Digital i Sharing España), Stefan Rating (Advocat especialitzat en Dret de la Competència i regulatori a nivell nacional i de la UE, Professor associat de la Universitat de Barcelona i docent a la Universitat Abat Oliba CEU). Presenta Albert Castellanos (Secretari d’Hisenda i Exdirector General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya).