Dimecres07/03

Un país equipat pel futur: Proposta de creació de l’Agència Nacional d’Economia del Coneixement (ANEC)

Marc Ramis. CEO de Senolytic Therapeutics i Tech and Business Innovation.

Raquel Egea. Directora de Desenvolupament de Negoci i Innovació de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

Pep Martorell. Director associat del Barcelona Supercomputing Center i Exdirector general de Recerca de la Generalitat. 

Jordi Naval. Fundador d’Aelix Therapeutics i Exdirector de la Fundació Bosch i Gimpera.

Modera. Martí Jiménez. Vicepresident de Catalans Lliures i fundador de TEI Bio Barcelona i SciBEM.

 

Informació
Lloc: Ateneu Barcelonès, Sala Bohigas
Adreça: Carrer de la Canuda, 6, 08002 Barcelona
Dia: Dimecres 07/03
Hora: 19:00

Inscriu-t'hi!

En conformitat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, consenteixo expressament que les meves dades personals siguin registrades al fitxer automatitzat, titularitat de Col·lectiu Catalans Lliures. Aquest, com a responsable del fitxer, garantitza que podrà accedir a la rectificació o anulació de les dades facilitades mitjançant l’enviament de petició escrita dirigida a Col·lectiu Catalans Lliures a la direcció: info@catalanslliures.cat

© Catalans Lliures 2018