Condicions d’ús

La navegació per la pàgina web del Col·lectiu Catalans Lliures està subjecte a les condicions que es detallen tot seguit: […]

La navegació per la pàgina web del Col·lectiu Catalans Lliures està subjecte a les condicions que es detallen tot seguit:

1. ABAST:

Aquestes “condicions d’ús de la Web” estableixen les condicions generals que regulen tant l’accés, com la navegació, així com l’ús dels continguts de la present web. La informació continguda en aquesta pàgina web fa referència a les activitats promogudes per Catalans Lliures. Catalans Lliures es reserva el dret de modificar la informació aquí continguda quan ho estimi convenient i sense previ avís, no sent responsable de l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada.

Igualment es reserva el dret a modificar el contingut del present avís legal. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Ús de la Web en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Ús de la web poden sofrir modificacions La prestació del servei d’aquest lloc web té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat al lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten.

2. CONDICIONS DE L’ÚS DE LA WEB:

Amb el simple accés, la navegació o la utilització de la pàgina web, es té la condició d’usuari. L’usuari accepta de forma plena i sense cap tipus de reserva les condicions contingudes en el present avís legal. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web juntament amb els seus serveis i continguts, de forma lícita, d’acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l’ordre públic. L’usuari es compromet a no realitzar accions que puguin causar danys a la pàgina web, inutilitzant-la, sobrecarregant-la o deteriorant-la de qualsevol manera, o impedint als altres usuaris el lliure accés, utilització o gaudi de la pàgina web.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DE CONTINGUTS:

Catalans Lliures és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, etc.) o compta amb la corresponent llicència o autorització per al seu ús. L’accés a la navegació per i l’ús d’aquest lloc web per part de l’usuari no impliquen en cap cas renuncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d’aquells. Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de Catalans Lliures. El logotip Catalans Lliures és una marca registrada propietat de Catalans Lliures. Queda totalment prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització per escrit del seu titular.

4. LINKS

4.1. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB EXTERNES:

Catalans Lliures rebutja tota responsabilitat sobre tota informació present en la World Wide Web no elaborada per Catalans Lliures o no publicada sota el seu nom. La pàgina web pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d’aquesta pàgina web. Catalans Lliures no respondrà o garantirà, de cap manera, l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d’aquests enllaços d’hipertext.

4.2. ENLLAÇOS EXTERNS AMB DESTINACIÓ A LA PÀGINA WEB DE CATALANS LLIURES:

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitgés establir un link amb destinació a
www.catalanslliures.cat , aquest enllaç haurà de sotmetre’s a les condicions que a
continuació es detallen:

1. El link anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. El link, en qualsevol cas ha de ser absolut i complet portant a l’usuari amb un sol clic a la URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves seccions. El link haurà d’abastar tota l’extensió de pantalla del portal de www.catalanslliures.cat

2. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de CatalansLliures, el lloc web que estableix l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera www.catalanslliures.cat , incloent-ho com parteix integrant del seu web, utilitzantmarcs, redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.

3. No s’autoritza l’establiment de links a www.catalanslliures.cat , des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la moral o l’ordre públic. El servei d’accés al lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, ‘Llocs Enllaçats’). En aquests casos, Catalans Lliures actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb la Llei de Serveis de la Informació i Comerç electrònic i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a Catalans Lliures enviant un missatge a info@catalanslliures.cat , sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç. En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Catalans Lliures amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts. Catalans Lliures no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Catalans Lliures.

5. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT:

La responsabilitat en l’ús d’aquest Lloc web correspon de forma única i exclusiva a l’Usuari. Catalans Lliures no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se per:

1. La no disponibilitat, manteniment i funcionament del Lloc web o dels seus serveis o continguts, ja que requereix de subministraments i serveis de tercers.

2. Els errors i omissions en la informació publicada així com la falta d’utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels Usuaris. L’accés al Portal no implica l’obligació per part de Catalans Lliures de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. Catalans Lliures no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant l’ús del lloc web.

6. LEGISLACIÓ

El present Ús de la Web es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.

7. ACTUALITZACIÓ

L’ús de la web s’ha revisat per última vegada al febrer de 2018