Política de privacitat

L’informem que el responsable de tractament de les seves dades personals és el Col·lectiu Catalans Lliures, el qual tractarà les seves dades per gestionar la seva inscripció i prestar els serveis corresponents per part de la nostra Associació. La legitimitat del tractament es fonamenta en el seu consentiment per facilitar-nos voluntàriament les seves dades, així com la posterior relació contractual una vegada sigui soci. L’informem que les seves dades no seran cedides a tercers, excepte a aquells professionals o membres de la Associació que necessàriament hagin d’intervenir per les accions o serveis prestats per aquesta. En qualsevol cas, i en tot moment, podrà accedir a la rectificació o anul·lació de les dades facilitades mitjançant l’enviament de petició escrita dirigida a Col·lectiu Catalans Lliures a la direcció mail info@catalanslliures.cat.

L’informem que el responsable de tractament de les seves dades personals és el Col·lectiu Catalans Lliures, el qual tractarà les seves dades per gestionar la seva inscripció i prestar els serveis corresponents per part de la nostra Associació. La legitimitat del tractament es fonamenta en el seu consentiment per facilitar-nos voluntàriament les seves dades, així com la posterior relació contractual una vegada sigui soci. L’informem que les seves dades no seran cedides a tercers, excepte a aquells professionals o membres de la Associació que necessàriament hagin d’intervenir per les accions o serveis prestats per aquesta. En qualsevol cas, i en tot moment, podrà accedir a la rectificació o anul·lació de les dades facilitades mitjançant l’enviament de petició escrita dirigida a Col·lectiu Catalans Lliures a la direcció mail info@catalanslliures.cat.